Publikace


Oppidum České Lhotce
Aneb
Putování za Kelty na Chrudimsku

Publikace je určena především žákům základních a středních škol. Jejím hlavním tématem je obecná charakteristika keltské civilizace a laténské kultury. Jednotlivé fenomény jsou demonstrovány na příkladech nálezů a lokalit z území Chrudimska a Pardubicka, velká část knihy je pak věnována jedinému východočeskému oppidu, oppidu České Lhotce. Za každou kapitolou následuje několik otázek a úkolů, na nichž si čtenář prověří právě nabyté znalosti. Text je doprovázen barevnými ilustracemi zachycujícími rozličné obrazy ze života Keltů, nechybí ani slovníček základních pojmů nebo doporučená literatura k dalšímu studiu. 64 stran, barevné ilustrace.


Cena: 130,- Kč + poštovné

Možno zakoupit v IC Nasavrky nebo objednat na dobírku ZDE.
Laténská pohřebiště v horním Polabí

Předkládaná studie si klade za cíl komplexní hodnocení fenoménu plochých pohřebišť doby laténské rozšířených v regionu horního toku Labe a Metuje, tj. na území přibližně vymezeném spojnicemi obcí Hořice – Náchod – Opatovice n. L. – Hořenice. Hodnoceno tak v jejím rámci bylo celkem padesát osm nálezových celků z patnácti lokalit. Práce přináší nový pohled ne některé již dříve publikované hrobové celky a zároveň zpřístupňuje dosud nepublikované informace a archeologický materiál pocházející např. z pohřebišť v Holohlavech, Hořenicích, Předměřicích n. L. či Svobodných Dvorech. Kromě publikace archeologických nálezů, které jsou ve své většině deponovány v Muzeu východních Čech, hledá autor odpovědi na otázky chronologického vývoje a prostorových vztahů v rámci sledované oblasti či nadregionálních vztahů horního Polabí s ostatními částmi tehdejší Evropy. 96 stran, 36 obrazových příloh a 15 obrázků v textu.


Cena: 150,- Kč + poštovné

Možno zakoupit v Muzeu východních Čech v Hradci Králové nebo objednat na dobírku ZDE.
České Lhotce
Keltské oppidum na úpatí Železných hor

Kniha věnovaná keltskému oppidu České Lhotice.
Oppidum, které se nachází dva kilometry od města Nasavrky, se dnes řadí k dalším několika lokalitám obdobného typu známým z území Čech. I přes téměř dvacet let trvající archeologický výzkum nebyla tomuto oppidu a na několik dílčích článků věnována zásadnější publikační pozornost. Kniha je určena jak odborné, tak laické veřejnosti. 70 stran, 8 barevných příloh, černobílé obrázky v textu.


Cena: 150,- Kč + poštovné

Možno zakoupit v IC Nasavrky nebo objednat na dobírku ZDE.

Připravované akce


7. 4. 2008 - Otevření druhé části expozice „Po stopách Keltů“, Nasavrky


28. 6. 2008 - Otevření Muzea Keltů, Dobšice


3. – 5. 6. 2008 - Putování světem Keltů, Kunětická Hora


19. 7. 2008 - Napříč časem – Svět Keltů, Pardubice


26. 7. 2008 - Lugnasad, Nasavrky


My-finder.org - your way to success

Novinky:


Navštivte nový informační web o Keltech. Naleznete zde nejen nepřeberné množství mnohdy unikátních fotografií, kreseb a textů, ale především rozhovory natočené s předními českými odborníky v oblasti laténské kultury. Keltové


Agentura Armentum uvádí nový hraný dokument z dob keltské civilizace. K vidění od 15. října 2007 v expozici "Po stopách Keltů" v Nasavrkách. Trailer "Příběh kamene" 27MB.


Webmaster:
AgenturaRp.com


Valid HTML 4.01 Transitional


Valid CSS!


TOPlist